تبلیغات
به وبلاگ من خوش اومدین
عاشقانه های تنهایی - آغوش عاشقانه

عاشقانه های تنهایی

پرسیدم محبت را کیست لایق؟ پاسخ آمد آن کس ک یادت میکند درهر دقایق

آغوش عاشقانه

در آغوش یکی باشی و در فکر دیگری 

هزاران آیه هم بخوانند آن عقد حرام است
Classification: جدید ، یار ، آهنگ ، خدا ، نا امید ، تنها ، عشق ، شکست ، بی کس ، خسته ، تنها ،
Labels: عشق، عقد، عاشقانه، حرام، آیه، فکر، دوس داشتن،
Trackbacks:متن عاشقانه ، عقد حرام ، عقد ، عاشقانه ،